Terms of use

[vc_row][vc_column width=”5/6″ delay=”0ms” offset=”vc_col-sm-offset-1″ css=”.vc_custom_1474989261484{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column_text]

1. Условия за използване на уеб сайта

Използването на уеб сайта “http://www.moetokravno.bg” (наричан по-долу за краткост “Сайт”) става при условие, че са приети Условията за използване (наричан по-долу за краткост “Условия”).

Чрез използването на сайта, интернет потребителят (наричан по-долу за краткост “Потребител”) потвърждава, че е прочел настоящите Условия, декларира, че ги приема без условия и се задължава да ги спазва. Препоръчително е Потребителят редовно да прави справка с Условията, тъй като тяхното съдържание може да се променя.

2. Обща информация

Сайтът “http://www.moetokravno.bg” е публикуван от LES LABORATOIRES SERVIER, SAS – опростено акционерно дружество с капитал от 34 590 852 Евро, регистрирано в Регистъра на търговските дружества и компании в Нантер под номер 085 480 796, с централа на адрес: 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Франция – тел: 00 33 (0)1 55 72 60 00. LES LABORATOIRES SERVIER е компания от групата SERVIER.

Ръководител на публикациите е г-н Оливие Лоро (Olivier LAUREAU).

Сайтът “http://www.moetokravno.bg” се хоства от PRAXIS, дружество с ограничена отговорност, с дялов капитал от 7 800 евро, регистрирано в Регистъра на търговските дружества и компании в Нантер под номер 321 423 204, с централа на адрес: 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Франция.

Сайтът “http://www.moetokravno.bg” е разработен и създаден от
SARL Licorn Publishing
48 rue Ginguené
35000 RENNES
Франция

3. Интелектуална собственост

Потребителят потвърждава, че цялото съдържание, предлагано на сайта включително, но не само: текст, графики, фотографии, дизайн, звуци, данни, изображения, аудио-файлове, видео-файлове, както и структурата на сайта, плана за навигация, лога, дизайна на разделите, разположението на разделите, заглавията на разделите, бази данни, структурата и съдържанието на базата данни, търговските марки (наричани по-долу за краткост “Съдържание”) са изключителна собственост на LES LABORATOIRES SERVIER.

Съдържанието е предназначено единствено за лична информация на Потребителя и се предоставя изключително в рамките на ограниченията за използване на сайта, съгласно настоящите Условия. Всяка друга форма на използване на Съдържанието по абсолютно всякакви начини, без предварителното и изрично разрешение на LES LABORATOIRES SERVIER е забранена и съставлява нарушение на правилата.

Търговските марки на SERVIER и нейните партньори, както и логата, изобразявани на сайта са регистрирани търговски марки. Всяко цялостно или частично възпроизвеждане на тези търговски марки или лога, както и използването на елементи, взети от сайта без предварителното и изрично съгласие на техните собственици, е забранено.

Потребителят поема задължението да използва сайта:

4. Лични данни

LES LABORATOIRES SERVIER носи отговорност за обработката, по смисъла на френския закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно Информационните технологии, файловете с данни и гражданските свободи (така-наречения френски закон за “Защита на данните”), изменен и допълнен през 2004 г., на личните данни на Потребителя, събирани и обработвани като част от администрирането на сайта.

Информираме Потребителя, че неговите/нейните лични данни се използват с цел осигуряване на обслужването и от служителите на LES LABORATOIRES SERVIER, отговорни за администрирането на настоящия Сайт. Компаниите PRAXIS и Licorn Publishing, отговорни за хостинга и предоставянето на достъпа до сайта, съответно, може да се наложи да получат достъп до личните данни на Потребителите, изключително за целите на изпълнението на техните задължения.

Съгласно френския закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно Информационните технологии, файловете с данни и гражданските свободи (Закон на Франция за защита на данните), изменен и допълнен през 2004 г., Потребителят има право на достъп, корекция и заличаване на своите лични данни, отговорността за обработката на които е на LES LABORATOIRES SERVIER. Всяко от тези права може да бъде упражнено чрез изпращане на писмено известие на следния адрес:

Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés
Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
Франция

Или по имейл на следния адрес:

dataprivacy@servier.com

Сайтът “http://www.moetokravno.bg” е включен в списъка за обработка на данни, който се съхранява от Отговорника по защита на данните  на компаниите SERVIER, съгласно френския закон № 2004-801 от 6 август 2004 г., за изменение и допълнение на Закона за защита на данните № 78-17.

5. Бисквитки

В допълнение към личните данни, които Потребителят може да предостави (като например, име, IP адрес и др.), сайтът може да използва технологии за събиране на определена техническа  информация, свързана с Потребителя, например операционната система на неговото/нейното устройство, вида на използвания браузър, начина, по който се разпространяват данните и др. В някои случаи бисквитките може да се използват за записване на информация, свързана с навигирането на Потребителя в сайта (разглеждани страници, дата и час на свързване, предпочитано съдържание и др.).

При първото си свързване със Сайта Потребителят получава изрично запитване дали приема използването на бисквитки. Съгласието на Потребителя се счита за валидно за срок до 13 месеца.

В случай че Потребителят избере да не приема бисквитки или да бъде уведомяван за тяхната употреба, той/тя трябва да следва стъпките и препоръките, предложени в Политиката за бисквитките. За повече информация, вижте “Политика за бисквитките”.

6. Използване на сайта

Услугите и съдържанието на Сайта са предназначени за информация на Потребителите и не могат да се използват в полза на дадено дружество или всякакъв друг вид организация, нито за професионални, рекламни, маркетинг или търговски цели, освен ако не е указано друго.
Информираме Потребителя, че информацията публикувана на сайта не представлява медицински съвети, като специално препоръчваме да не се вземат решения въз основа само на информацията, съдържаща се в този Сайт.

Потребителят в никакъв случай не трябва да използва информация, разпространена чрез сайта, за поставяне на диагноза или за определяне на лечение, и задължително трябва да се консултира с компетентни специалисти в областта на здравеопазването, провеждащи прегледи и лечение, преди вземането на каквото и да е медицинско решение.

Информираме Потребителя, че част от съдържанието, предоставено чрез сайта може да е свързано с други държави  със специфични изисквания, приложими на местно ниво.

7. Отговорност

LES LABORATOIRES SERVIER предоставя на Потребителите информация, свързана с областта на здравеопазването и услуги, предлагани от нея, съгласно законовите и регулаторни задължения наложени върху фармацевтични компании и по-конкретно, разпоредбите на френския кодекс за общественото здраве.

LES LABORATOIRES SERVIER не носи отговорност за употребата от страна на Потребителя на информацията и услугите, предлагани на сайта и/или по време на преглеждането му.

LES LABORATOIRES SERVIER изрично се съгласява, че има задължението да полага „максимални усилия” по отношение на изпълнението на настоящите Условия и функционирането на сайта, включително и по-конкретно, пълнотата, качеството и изчерпателността на информацията и услугите, предлагани от сайта и непрекъснатостта на достъпа до сайта.

LES LABORATOIRES SERVIER не носи отговорност пред Потребителя за всякакви преки или косвени щети, възникнали поради преглеждането на сайта, или от използването на или невъзможността за използване на Съдържанието, информацията или услугите, предлагани чрез сайта. Независимо от всички усилия, полагани от LES LABORATOIRES SERVIER и нейните доставчици на технически услуги, Потребителят се уведомява, че надеждността на интернет не може да бъде гарантирана, особено по отношение на сигурността на преноса на данни, непрекъснатостта на достъпа до Сайта, функционалността му по отношение на обема и скоростта на пренос на данни, и разпространението на зловреден софтуер.

Във всички случаи, Потребителят потвърждава по-специално, че информацията и услугите, предлагани на сайта:

8. Хипервръзки

Този Сайт може да предоставя връзки към други уеб сайтове. Въпреки това, тъй като компанията няма контрол върху съдържанието на такива уеб сайтове и понеже тяхното съдържание може да се промени, LES LABORATOIRES SERVIER не носи отговорност за съдържанието, практиките или стандартите на уеб сайтове на трети страни.

Освен това, наличието на хипервръзка към уеб сайт на трета страна не отразява непременно възгледите на LES LABORATOIRES SERVIER, нейните служители или нейните партньори. LES LABORATOIRES SERVIER не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове на трети страни, достъпни чрез хипервръзки и не застава зад тяхното съдържание или тяхната точност.

По този начин, достъпът от страна на Потребителят до уеб сайтове на трети страни е негова или нейна единствена и цялостна отговорност, на негов или неин собствен риск и в съответствие с общите условията за употреба на тези уеб сайтове.

9. Общи разпоредби

LES LABORATOIRES SERVIER запазва правото си да изменя тези Условия. Продължаващото преглеждане от страна на Потребителя и използване на сайта съставлява приемане на тези изменения.

В случай че едно или повече от тези Условия стане невалидно по някаква причина, останалите разпоредби запазват пълната си правна сила и действие.

Настоящите Условия се регулират формално и по същество от френското законодателство.

10. Политика за бисквитките

Определение за бисквитки

Бисквитката представлява текстов файл, който може да бъде записан от Вашия браузър в паметта на Вашето електронно устройство (компютър, смартфон или таблет), когато използвате онлайн услуга. Тя се изпраща от сървъра на уебсайта до Вашия браузър, като всяка бисквитка включва анонимен идентификатор.

Когато Потребителят се свързва със сайта, може да бъдат инсталирани различен вид бисквитки, при условие че Потребителят ги приеме:

Самоличността на физическо лице не може да разкрита чрез бисквитка и единствено издателят на бисквитката може да прочете или промени информацията, съдържаща се в нея.

Приемане на бисквитки

При първото свързване, Потребителят получава изрично запитване дали приема използването на бисквитки, вградени в сайта. Съгласието се счита за валидно за срок до 13 месеца, освен ако Потребителят не реши да откаже използването на бисквитки от менюто за настройки на браузъра, който ползва за навигация.

Моля, имайте предвид, че отказа за използване на бисквитки или деинсталирането на бисквитки може да засегне част от функционалността или страниците на сайта, за което публикуващата компания не носи отговорност.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]